0
مجموع:0 تومان
06 دی 1399

لزوم تدوین طرح توجیهی گردشگری

توجه به صنعت گردشگری می‌تواند سیستم ارزآوری کشور را رونق بخشد. موردی که در کشور ایران تا به اکنون کمتر توجهی به آن شده است و این صنعت از صنایع دیگر عقب مانده است. طبق آمار و ارقام  ثبت شده در این حوزه، صنایع گردشگری از جمله صنایع پر سود می‌باشد که در نقاط مختلف جهان سرمایه‌گزاران فراوانی را به سمت خود جذب کرده است. پشتیبانی از پروژه‌های گردشگری برای جهت دادن به سرمایه گذاران در این خط می‌تواند علاوه بر ارزآوری، اقتصاد کشور را نیز بهبود ببخشد.

طرح توجیهی گردشگری چیست؟

سرمایه‌گذاری در صنایع گردشگری نیز همانند طرح‌ها و پروژه‌های دیگر نیازمند ارائه‌ی طرح توجیهی می‌باشد. طرح‌های توجیهی که در حوزه‌ی صنایع گردشگری ارائه می‌شود طرح‌های توجیهی گردشگری نام دارند.

طرح‌های گردشگری نیز همانند سایر طرح‌ها و پروژه‌ها، قبل از انجام، نیاز به امکان‌سنجی دارند یا به عبارتی باید عملی بودن آن‌ها ثابت شود. ارائه‌ی طرح‌های توجیهی، کاهش ریسک را برای سرمایه‌گذاران به همراه دارد. میزان موفقیت پروژه‌ها معمولا در طرح‌های توجیهی مشهود است و سرمایه‌گذاران می‌توانند با ملاحظه‌ی تحقیقات و بررسی‌های انجام شده پروژه از نظر بازار، فنی و مالی در سرمایه‌گذاری خود مصرانه عمل کنند.

طرح توجیهی بهینه و استاندارد

برخی بر این تصورند که طرح‌ها و پروژه‌های گردشگری جدا از طرح‌های دیگر اقتصادی هستند و می‌توان با تصورات ذهنی، عملی بودن و میزان بازدهی آن‌ها را مشخص کرد. این نظریه کاملا اشتباه است و این طرح‌ها نیز باید بر اساس مستندات علمی و منطقی پایه ریزی شوند. یک طرح توجیهی استاندارد با بررسی‌های دقیق و منطقی مشخص می‌شود که تمایل گردشگران برای استفاده از خدمات تا چه میزان است و چه فرایندهای فنی و مهندسی برای اجرای بهینه‌ی طرح لازم است و درپایان میزان بازدهی این طرح گردشگری می‌تواند تا چه میزان باشد.

همانند طرح‌های توجیهی پروژه‌های مختلف، طرح‌های توجیهی گردشگری نیز شامل سه بخش مطالعات بازار گردشگری، بخش مطالعات فنی و بخش مطالعات مالی هستند.

بررسی بازار طرح‌های گردشگری