0
مجموع:0 تومان

نام: شهاب

نام خانوادگی: مرادی

تحصیلات: کارشناسی مهندسی صنایع

کارشناس طرح های توجیهی در زمینه‌ی امکان سنجی واقتصادسنجی طرح

 
برگشت به بالا
می خواهید ابتدا در مورد پیشنهادات ما بدانید؟

خبرنامه ما را مشترک کنید