0
مجموع:0 تومان

نام: محمد

نام خانوادگی: تقوی نژاد

1-قائم مقام شهردار

2- کارشناس سازمان امور اداری و استخدامی کشور

3-کارشناس ارشد صنعت بیمه و عضو کمیته حسابرسی بیمه ایران

4- مشاور و بازرس ویژه مدیرعامل بانک صادرات

5-عضو هیات مدیره لیزینگ بانک صادرات

6- عضو هیات موسس و مدیره بیمه سرمد

7-عضو هیات مدیره شرکت وصول مطالبات بانک صادرات

8-عضو هیات مدیره شرکت قطعه سازی مژده وصل شیراز

بیش 300 اموزش در زمینه های مختلف اداری ،مالی و نظارت و کنترل

مدرک لیسانس مدیریت دولتی و دانشجوی رشته ارشد مدیریت اجرایی

 
برگشت به بالا
می خواهید ابتدا در مورد پیشنهادات ما بدانید؟

خبرنامه ما را مشترک کنید