1
مجموع:25,000 تومان

نام: مهدی

نام خانوادگی: جباری

تحصیلات: کارشناس ارشد الکترونیک

مشاور طرح های توجیهی در زمینه الکترونیک

 

 

 
برگشت به بالا
می خواهید ابتدا در مورد پیشنهادات ما بدانید؟

خبرنامه ما را مشترک کنید