0
مجموع:0 تومان

نام: مهدی

نام خانوادگی: بازرگانی

تحصیلات: دکتری نرم افزار

مشاور طرحهای توجیهی در زمینه نرم افزار

 
برگشت به بالا
می خواهید ابتدا در مورد پیشنهادات ما بدانید؟

خبرنامه ما را مشترک کنید