0
مجموع:0 تومان

نام: حسین

نام خانوادگی: بازرگانی

تحصیلات: کارشناس ارشد نرم افزار

تهیه طرحهای توجیهی در زمینه مشاغل مرتبط با نرم افزار

 
برگشت به بالا
می خواهید ابتدا در مورد پیشنهادات ما بدانید؟

خبرنامه ما را مشترک کنید