0
مجموع:0 تومان

نام: احسان

نام خانوادگی: خواصی

تحصیلات: دکتری مهندسی مکانیک- گرایش انرژی

مشاور طرحهای توجیهی در زمینه انرژی

 
برگشت به بالا
می خواهید ابتدا در مورد پیشنهادات ما بدانید؟

خبرنامه ما را مشترک کنید