0
مجموع:0 تومان

نام: ابراهیم

نام خانوادگی: حاج خان میرزای صراف

تحصیلات: دکتری اقتصاد مالی-گرایش اقتصادسنجی

تهیه و تدوین طرحهای توجیهی

 
برگشت به بالا
می خواهید ابتدا در مورد پیشنهادات ما بدانید؟

خبرنامه ما را مشترک کنید